Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

U Power Ltd (UCAR)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της U Power

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
8,27 +0,53    +6,85%
12/07 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Μετά το κλείσιμο
8,50
+0,23
+2,78%
2:56:04 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 26.704
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 7,94 - 8,50
U Power 8,27 +0,53 +6,85%

Ισολογισμός UCAR

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για U Power Ltd, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 163,2 - 171,45 171,45
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3,76 3,76 108,97 108,97
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα - - 107,83 107,83
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1,83 1,83 1,14 1,14
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 43,86 43,86 36,57 36,57
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - - 0,655 0,655
Συνολικά Αποθέματα 5,44 - 6,6 6,6
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 110,14 110,14 19,31 19,31
Σύνολο Ενεργητικού - - 389,24 389,24
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - - 30,86 30,86
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 40,1 40,1 36,3 36,3
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -6,68 -6,68 -5,43 -5,43
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,201 0,201 0,236 0,236
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - - 111,79 111,79
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 9,29 9,29 7,05 7,05
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - - 74,9 74,9
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 92,37 92,37 19,34 19,34
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων - - 71,49 71,49
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - - 13,18 13,18
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 7,85 7,85 6,42 6,42
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 23,02 23,02 19,96 19,96
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - - 7,77 7,77
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17,53 17,53 24,15 24,15
Σύνολο Υποχρεώσεων - 84,37 88,75 88,75
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος - - 10 10
Μακροπρόθεσμες Χρέος - - 10 10
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - 40,37 40,37
Λοιπές υποχρεώσεις -51,48 -51,48 -53,07 -53,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - - 300,49 300,49
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - - - -
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - 417,43 417,43
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -173,18 - -157,3 -157,3
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 38,4 - 40,37 40,37
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων - - 389,24 389,24
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1,24 1,24 0,525 0,525
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CNY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το UCAR

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo U Power Ltd
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email