Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
🔥 Premium ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro Τώρα έκπτωση μέχρι και 50% ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Toyota Motor Corp (7203)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
3.274,0 -10,0    -0,30%
12/07 - Κλειστό. Νόμισμα JPY ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ιαπωνία
ISIN:  JP3633400001 
 • Όγκος: 23.807.400
 • Αγορά/Πώληση: 3.268,0 / 3.275,0
 • Εύρος ημέρας: 3.240,0 - 3.292,0
Toyota Motor 3.274,0 -10,0 -0,30%

Ισολογισμός 7203

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Toyota Motor Corp, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 34714279 31854717 31052438 28943999
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 11594984 12234070 11420755 10193719
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6892816 7583154 7926063 7906447
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4702168 4650916 3494692 2287272
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 3906315 14378158 13884964 3825117
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3789429 14245126 13702717 3579181
Συνολικά Αποθέματα 4605368 4294143 4749878 4671910
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 14607612 948346 996841 10253253
Σύνολο Ενεργητικού 90114296 84232154 83661391 80131208
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 9213565 13922724 14134376 13807992
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 31417965 31911978 31290641
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -17495241 -17777602 -17482649
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1355326 1321958 1309946 1299050
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 17100651 36672251 36722728 16603647
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 116886 133032 182247 245936
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1014097 1 1 828706
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 46725211 -4024250 -4201651 32035132
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 29177909 27072808 26904958 26101761
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 5251357 4909386 5227888 4919905
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 1863760 1607868 1599860 1710575
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 515392 14703717 14068253 13777028
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 21547400 5851837 6008957 5694253
Σύνολο Υποχρεώσεων 54874958 50708188 50808623 48856804
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1798824 19256186 19330739 18239266
Μακροπρόθεσμες Χρέος 1798824 19256186 19330739 18239266
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2219638 2071268 2120186 2114444
Δικαιώματα Μειοψηφίας 1018347 962269 959656 944341
Λοιπές υποχρεώσεις 11689352 -19994151 -19211260 -18956127
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35239338 33523966 32852768 31274404
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 397050 397050 397050 397050
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 491802 494286 498052 497995
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 32795365 31726790 30747689 29279685
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -3966982 -3927497 -3852421 -3770291
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5522103 4833337 5062398 4869965
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 90114296 84232154 83661391 80131208
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 13474,17 13485,85 13513,85 13548,17
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια JPY (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το 7203

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Toyota Motor Corp
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email