Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🟢 Οι αγορές ανεβαίνουν. Κάθε ένα από τα 120.000 και πλέον μέλη της κοινότητας μας ξέρει τι να κάνει.
Μπορείς να μάθεις και εσύ.
Eξαργύρωση έκπτωσης 40%
Κλείσιμο

Super Sol 01 (SAE)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
2.449 +12    +0,49%
17:35:59 - Κλειστό. Νόμισμα ILS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ισραήλ
ISIN:  IL0007770378 
S/N:  777037
 • Όγκος: 580.033
 • Αγορά/Πώληση: 2.447 / 2.449
 • Εύρος ημέρας: 2.390 - 2.449
Super Sol 01 2.449 +12 +0,49%

Ισολογισμός SAE

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Super Sol 01, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 3751 3345 3817 3334
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1297 1142 1450 540
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 891 683 810 450
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 406 459 640 90
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1313 1110 1304 1756
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - 997 1092 1542
Συνολικά Αποθέματα - 992 1063 1038
Προπληρωθέντα Έξοδα - 37 - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - 64 - -
Σύνολο Ενεργητικού 15197 14913 15279 14804
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 7953 8105 8055 8062
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 14030 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -5925 - -
Καθαρή Υπεραξία - 1301 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1554 1545 1519 1526
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 82 135 82 74
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 246 113 212 214
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1642 1632 1581 1578
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 449 -745 624 -398
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων - 4390 4639 4213
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - 2297 2302 2132
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 476 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 771 752 788 774
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1713 865 1549 1307
Σύνολο Υποχρεώσεων 11722 11345 11843 11429
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 6144 6277 6532 6538
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2020 2049 2246 2259
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 4228 4286 4279
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 212 206 192 190
Δικαιώματα Μειοψηφίας 101 99 97 95
Λοιπές υποχρεώσεις 374 226 292 300
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3475 3568 3436 3375
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 245 245 245 245
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - 1727 1728 1729
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - 1582 1451 1391
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - -85 -85 -85
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 101 99 97 95
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 15197 14913 15279 14804
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 266,67 265,66 263,16 270,83
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια ILS (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SAE

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Super Sol 01
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email