Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Banco Davivienda Pf (DVI_p)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
19.700,0 -200,0    -1,01%
21/02 - Κλειστό. Νόμισμα COP ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Κολομβία
ISIN:  COB51PA00076 
 • Όγκος: 24.459
 • Αγορά/Πώληση: 28.000,0 / 28.220,0
 • Εύρος ημέρας: 19.300,0 - 19.700,0
Banco Davivienda Pf 19.700,0 -200,0 -1,01%

Ισολογισμός DVI_p

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Banco Davivienda Pf, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 28137894 - 28167695 34482675
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23450633 - 23783167 -
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 17239327 - 17412290 14374328
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 136447 - - 284371
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 3216805 - 2850280 -
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - - - -
Συνολικά Αποθέματα 611811 - 661309 -
Προπληρωθέντα Έξοδα 272520 - 429845 -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 586125 - 443094 4084662
Σύνολο Ενεργητικού 180461239 - 186994141 184128461
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 1673935 - 1760391 1742493
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 3425378
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία - - - 1551888
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1975534 - 1962894 392894
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 14860863 - 16137085 6504656
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 3216805 - 2850280 -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 719782 - 334273 584823
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 4266300 - 4708409 17247480
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 130525155 - 132835531 136969023
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 123392788 - 125242383 121683853
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 9039 - 8625 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6075847 - 5783432 3479686
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - - - 8432018
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1047481 - 1801091 3039646
Σύνολο Υποχρεώσεων 165213157 - 170798530 167835083
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 32680718 - 35937218 29005582
Μακροπρόθεσμες Χρέος 31892685 - 35089580 -
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 788033 - 847638 632343
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 434059 - 603309 575494
Δικαιώματα Μειοψηφίας 190075 - 198867 203689
Λοιπές υποχρεώσεις -146638770 -146039007 -148844194 -141432870
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15248082 - 16195611 16293378
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 81301 - 81301 81301
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4817287 - 4817287 4817287
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -120191 - 5757004 7104588
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 10469685 - 5540019 4290202
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 180461239 - 186994141 184128461
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα - 343,68 343,68 343,68
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια COP (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το DVI_p

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Banco Davivienda Pf
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email