Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

NICO Holdings Ltd (NICO)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
19.993,00 -2,00    -0,01%
27/02 - Κλειστό. Νόμισμα MWK ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Μαλάουι
ISIN:  MWNICO010014 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 19.992,00 - 19.993,00
NICO 19.993,00 -2,00 -0,01%

Ισολογισμός NICO

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για NICO Holdings Ltd, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
31/12
2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 298619,32 298619,32 286962 286962
Σύνολο Ενεργητικού 1151879,44 1151879,44 1007137 1007137
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 84115,89 84115,89 89732 89732
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 20164,18 20164,18 74023 74023
Προπληρωθέντα Έξοδα 2424,32 2424,32 - -
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 15861,02 15861,02 14430 14430
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 33660,11 33660,11 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -17799,09 -17799,09 - -
Καθαρή Υπεραξία - - - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5735,64 5735,64 6940 6940
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 679673,89 679673,89 585472 585472
Απαιτήσεις Ασφάλισης 7628,84 7628,84 - -
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 12203,16 12203,16 74023 74023
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 5699,66 5699,66 4061 4061
Αναβαλλόμενο Κόστος Απόκτησης Ασφάλειας 2117,29 2117,29 - -
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 316255,54 316255,54 158456 158456
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 445523,3 445523,3 513223 513223
Σύνολο Υποχρεώσεων 1035661,17 1035661,17 911419 911419
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 45157,99 45157,99 108678 108678
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 5616,15 5616,15 - -
Παθητικό Ασφαλίσεων 477185,57 477185,57 396631 396631
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 15557,36 15557,36 - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 3002,32 3002,32 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 376189,49 376189,49 404545 404545
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 11467,21 11467,21 15891 15891
Μακροπρόθεσμες Χρέος 8237,13 8237,13 10398 10398
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 3230,08 3230,08 5493 5493
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 3251,55 3251,55 2720 2720
Δικαιώματα Μειοψηφίας 50736,22 50736,22 41917 41917
Λοιπές υποχρεώσεις 9267,3 31939,97 -58963 -58963
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 116218,27 116218,27 95718 95718
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 52,15 52,15 52 52
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 428,86 428,86 - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 62480,23 62480,23 - -
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 53257,02 53257,02 95666 95666
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 1151879,44 1151879,44 1007137 1007137
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1043,04 1043,04 1043,04 1043,04
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια MWK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NICO

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo NICO Holdings Ltd
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email