Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Enerflex Ltd (EFX)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
7,02 -0,09    -1,27%
22:58:19 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 344.323
 • Αγορά/Πώληση: 7,02 / 7,03
 • Εύρος ημέρας: 6,95 - 7,13
Enerflex 7,02 -0,09 -1,27%

Ισολογισμός EFX

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Enerflex Ltd, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1114 1433,69 1437,47 1395,72
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110 140,51 174,08 174,18
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 110 126,09 163,43 174,18
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - 14,42 10,65 -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 652 817,38 784,36 756,9
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 645 804,45 778,07 748,48
Συνολικά Αποθέματα 299 389,4 417,08 408,54
Προπληρωθέντα Έξοδα 53 76,58 61,82 55,92
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο - 9,82 0,123 0,183
Σύνολο Ενεργητικού 2931 3911,98 4200,84 4164,03
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 922 1362,35 1447,77 1433,99
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 1197 1886,39 2030,43 1946,99
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -275 -524,04 -582,66 -513
Καθαρή Υπεραξία 428 571,81 667,2 671,89
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 49 73,24 82,9 90,92
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - 37,54 37,16 35,92
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 7 12,93 6,29 8,42
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 38 14,33 20,26 20
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 27 15,27 151,59 167,42
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 957 1146,63 1095,93 1083,98
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 432 550,64 601,63 592,5
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 7,38 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 59 78,36 78,78 73,94
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 466 510,25 415,52 417,54
Σύνολο Υποχρεώσεων 1906 2517,96 2653,86 2641,37
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 868 1237,27 1434,1 1428,83
Μακροπρόθεσμες Χρέος 813 1162,01 1349,35 1355,34
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 55 75,26 84,75 73,49
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 49 86,5 73,86 75,07
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 32 -124,38 -139,31 -145,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1025 1394,02 1546,98 1522,67
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 504 591,6 591,38 590,34
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 678 660,03 660 660,12
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 38 40,89 171,33 168,58
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -195 101,5 124,27 103,63
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 2931 3911,98 4200,84 4164,03
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 123,99 123,96 123,93 123,88
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CAD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το EFX

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Enerflex Ltd
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email