Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
19,69 +0,13    +0,66%
17:01:52 - Με καθυστέρηση. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ισπανία
ISIN:  ES0105563003 
 • Όγκος: 487.327
 • Αγορά/Πώληση: 19,67 / 19,70
 • Εύρος ημέρας: 19,40 - 20,16
Corporacion Acciona Energias Renovables 19,69 +0,13 +0,66%

Ισολογισμός ANE

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Corporacion Acciona Energias Renovables SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1926 1926 1833 1833
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 627 627 735 735
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 559 559 612 612
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 68 68 123 123
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 952 952 747 747
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 767 767 479 479
Συνολικά Αποθέματα 162 162 148 148
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 185 185 203 203
Σύνολο Ενεργητικού 13437 13437 12259 12259
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 7896 7896 7326 7326
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 14507 14507 13947 13947
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -6611 -6611 -6621 -6621
Καθαρή Υπεραξία 13 13 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 220 220 229 229
Σύνολο Εργοστασίου, Καθαρά - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 341 341 426 426
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 184 184 189 189
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 2499 2499 1907 1907
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6 6 344 344
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 1744 1744 2411 2411
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 503 503 52 52
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 113 113 112 112
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 388 388 681 681
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 740 740 1566 1566
Σύνολο Υποχρεώσεων 7029 7029 5998 5998
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 3777 3777 2152 2152
Μακροπρόθεσμες Χρέος 3335 3335 1764 1764
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 442 442 388 388
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 802 802 767 767
Δικαιώματα Μειοψηφίας 450 450 391 391
Λοιπές υποχρεώσεις -1344 256 -182 277
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6408 6408 6261 6261
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 329 329 329 329
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - 2599,69 2599,69
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 405 405 759 759
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -4 -4 -4 -4
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5678 5678 5177 5177
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 13437 13437 12259 12259
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 329,12 329,12 329,12 329,12
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το ANE

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Corporacion Acciona Energias Renovables SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email