Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Banco de Sabadell SA (0H00)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
1,48 0,00    0,00%
19/04 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
ISIN:  ES0113860A34 
SEDOL:  B28ZXZ6
 • Όγκος: 339.998
 • Αγορά/Πώληση: 1,44 / 1,50
 • Εύρος ημέρας: 1,46 - 1,49
Banco de Sabadell 1,48 0,00 0,00%

Ισολογισμός 0H00

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Banco de Sabadell SA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 35924,19 48808 37804,49 51201
Σύνολο Ενεργητικού 235173 243261 243452,7 248480
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 1419,16 35270 1567,48 38093
Λοιπά έντοκων στοιχείων ενεργητικού, Σύνολο 6838 6732 305,47 6808
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 159323,52 161613 165734,64 163404
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2067,11 2383 2156,64 2473
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 3885,13 - 3877,02 -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -1818,02 - -1720,39 -
Καθαρή Υπεραξία - - 1018,31 -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1464,76 2426 1425,29 2464
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 28386,16 27551 28098,85 28392
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 603,38 480 701,24 546
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 39985,98 74 42139,31 -508
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 192850,11 194040 195740,9 201568
Σύνολο Υποχρεώσεων 221293,75 229483 229932,25 235335
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 172079,05 189038 174422,35 196821
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 299 212 423,69 54
Σύνολο Καταθέσεων 172079,05 189038 174422,35 196821
Σύνολο λοιπών δυνητικών υποχρεώσεων - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 15683,99 574 20235,43 891
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - - - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5087,07 4216 659,43 3802
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 25972,32 27452 24597,23 25878
Μακροπρόθεσμες Χρέος 25024,85 27452 24597,23 25878
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 947,47 - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 114,97 - 112,69 -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 34,21 34 35,05 34
Λοιπές υποχρεώσεις -185440,9 -181655 -185211,4 -189857
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13879 13778 13520,45 13145
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 680 703 703,37 703
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - 7899,23 -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - - 6950,13 -
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -40 -212 -45,77 -48
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 13239 13287 -1986,5 12490
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 235173 243261 243452,7 248480
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 5403,04 5432 5268 5596
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το SABE

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Banco de Sabadell SA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email