Προθεσμιακών SP 500 Futures Δεκ. '22

4.283,50
-11,75(-0,27%)
 • Πρ. Κλείσιμο:
  4.295,25
 • Αγορά/Πώληση:
  4.285,75/4.286,75
 • Εύρος ημέρας:
  4.283,50 - 4.293,00
 • Tύπος:Προθεσμιακά Δείκτη
 • Δείκτης Βάσης:SP 500 Futures

Ιστορικά Δεδομένα SP 500 Futures

Χρονικό Πλαίσιο:
Ημερησίως
18/07/2022 - 18/08/2022
4.283,504.285,504.287,254.283,500,02K-0.11%
4.288,254.323,254.332,754.273,250,02K-0.88%
4.326,254.311,754.345,754.296,254,06K+0.22%
4.316,754.297,754.322,004.267,505,46K+0.41%
4.299,254.232,254.301,254.225,005,10K+1.70%
4.227,504.228,004.278,004.221,009,04K-0.01%
4.227,754.146,754.231,004.132,0011,80K+2.06%
4.142,504.167,754.173,004.131,506,75K-0.42%
4.160,004.160,004.206,254.148,253,52K-0.13%
4.165,254.171,754.182,004.122,003,18K-0.11%
4.169,754.168,754.190,004.155,002,18K-0.10%
4.174,004.116,004.186,504.102,003,14K+1.53%
4.111,004.137,504.159,004.099,752,55K-0.64%
4.137,504.151,004.163,504.115,001,50K-0.31%
4.150,504.117,004.158,504.098,251,95K+1.48%
4.090,004.035,004.125,254.014,001,83K+1.21%
4.041,253.959,004.058,503.959,002,31K+2.58%
3.939,753.972,503.979,503.929,751,11K-1.19%
3.987,003.980,004.002,003.964,501,24K+0.13%
3.981,754.003,254.032,503.960,001,37K-0.92%
4.018,753.969,754.022,003.947,751,78K+0.97%
3.980,003.963,003.994,253.940,002,13K+0.63%
3.955,003.852,003.965,753.851,501,95K+2.72%
3.850,253.890,003.925,503.837,751,88K-0.81%
Μέγιστη: 4.345,75Ελάχιστη: 3.837,75Διαφορά: 508,00Μεσός ¨Ορος: 4.125,98Αλλ.%: 10,35
 • ancora 1 per cento siamo alla meta, possiamo farcela, siamo alla meta, crediamoci, ancora 1 per cento in questa seduta odierna, non basta , bisogna spingere per arrivare alla meta del 2 per cento stesso oggi
  0