Εξοικονόμηση 40%
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 13ης Ιουνίου

Δημοσιεύτηκε 13.06.2018, 08:59 π.μ
Ενημερώθηκε 13.06.2018, 09:00 π.μ
© Reuters.  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 13ης Ιουνίου

ΑΘΗΝΑ 13 Ιουν. - Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής
εταιρικές πράξεις για την Τετάρτη:

- Από 13/06/2018, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται
από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.000.000 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της
εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» INLr.AT (GRS343313003). Από την ίδια
ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε
156.961.721 (ΚΟ) μετοχές.
- Από 13/06/2018, εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι
39.999.997 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
NIKr.AT (GRS111003018), που προέκυψαν από την μετατροπή
12.000.000 ομολογιών, με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της
εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 119.596.817 (ΚΟ)
μετοχές.
- Από 13/6/2018, οι μετοχές της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Β.Ε.Ε.» SRSr.AT (GRS204003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,78 ευρώ
και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα
πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 34.938.742 νέες
(ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 1 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 1 παλαιά
(ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων
μετοχών 34.938.742 στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η
18/6/2018.

(Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.