Εξοικονόμηση 40%
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

Αποκλειστικό: στην OLAF καταγγελίες για νεποτισμό σε υπηρεσία της ΕΕ

Δημοσιεύτηκε 23.02.2024, 12:18 μ.μ
Ενημερώθηκε 23.02.2024, 12:40 μ.μ
Αποκλειστικό: στην OLAF καταγγελίες για νεποτισμό σε υπηρεσία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης OLAF έχει λάβει δύο καταγγελίες για απάτη σχετικά με προσλήψεις στο γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) με έδρα το Αλικάντε, αποκαλύπτει το Euronews, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις καταγγελίες και βλέπουν τα σχετικά έγγραφα.

Οι δύο καταγγελίες έγιναν εντός του περασμένου έτους και αφορούν διάφορες διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής. Υποστηρίζουν συχνές παρατυπίες στις εργασίες των επιτροπών προεπιλογής, με σκοπό την παρουσίαση μοναδικών υποψηφίων προς επιλογή ή την προτίμηση συγκεκριμένων υποψηφίων.

Σε δύο από τις διαδικασίες πρόσληψης που αποτελούν αντικείμενο των καταγγελιών, καταγγέλλεται δωροδοκία με τη συμμετοχή δημοτικών αρχών που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις της EUIPO στο Αλικάντε. Δύο ισχυρισμοί για νεποτισμό σε σχέση με την πρόσληψη διατυπώνονται.

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν επικρίσεις σχετικά με τους συχνούς διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων του EUIPO από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Προϋπολογισμού (MBBC) του οργανισμού, καθώς και ισχυρισμούς ότι το προσωπικό που συμμετείχε στις διαδικασίες διορισμών επηρεάστηκε σοβαρά.

Οι καταγγελίες υποστηρίζουν ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά απάτη, στο βαθμό που οι θέσεις εργασίας εξασφάλιζαν αδικαιολόγητα οικονομικό όφελος για τους αποδέκτες.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το EUIPO, που ιδρύθηκε πριν από τριάντα περίπου χρόνια στην Ισπανία, είναι υπεύθυνο για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων και των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, δύο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζονται στο μπλοκ. Κάθε χρόνο καταχωρίζει περίπου 135.000 εμπορικά σήματα της ΕΕ και περίπου 100.000 σχέδια και υποδείγματα.

Το γραφείο είναι πιθανό να αποκτήσει νέες αρμοδιότητες βάσει των προτεινόμενων κανόνων που αφορούν τα λεγόμενα τυποποιημένα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (SEP), οι οποίοι προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, με στόχο την εναρμόνιση των κατακερματισμένων προσεγγίσεων για την επιβολή της αδειοδότησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, το EUIPO θα στεγάσει ένα κέντρο αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, ένα μητρώο SEP και την παρακολούθηση της διαιτησίας των διαφορών που σχετίζονται με την αδειοδότηση SEPs.

Το EUIPO, που απασχολεί περίπου 1.100 άτομα προσωπικό, δεν υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, διότι αυτοχρηματοδοτείται πλήρως μέσω των τελών καταχώρισης. Η εσωτερική επιτροπή προϋπολογισμού του είναι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό του γραφείου. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του το 2023 ήταν περίπου 456 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις καταγγελίες, η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολήθηκε με τις διαδικασίες επιλογής του EUIPO για την εκτελεστική του διεύθυνση σε γνωμοδότηση του 2020, διαπιστώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προτείνει περισσότερους από έναν υποψηφίους προς έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να μην περιορίζεται η εξουσία λήψης αποφάσεων των χωρών.

Την 1η Οκτωβρίου 2023, ο Ζοάο Νεγκράο από την Πορτογαλία ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή (ED) του EUIPO, διαδεχόμενος τον Κρίστιαν Αρχαμπέου, Βέλγο υπήκοο που ασκούσε καθήκοντα από το 2018.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του ED πέρυσι, ο Επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ Τιερί Μπρετόν σημείωσε ότι είχαν προεπιλεγεί περισσότεροι από ένας υποψήφιοι και δήλωσε ότι οι δύο θέσεις του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και η θέση παρατηρητή στην προπαρασκευαστική υποεπιτροπή του EUIPO, συνέβαλαν στη διασφάλιση μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας.

Συστάσεις

Η OLAF, η οποία έχει λάβει εντολή από την ΕΕ με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, μπορεί να εκδίδει συστάσεις μόνο στις περιπτώσεις που διεξάγει έρευνες κατόπιν καταγγελιών και όταν οι έρευνές της εντοπίζουν πράγματι απάτη. Στη συνέχεια εναπόκειται στην Επιτροπή ή στις εθνικές αρχές να δώσουν συνέχεια με την ανάληψη κατάλληλων μέτρων.

Το 2022, η OLAF ολοκλήρωσε πάνω από 250 υποθέσεις και συνέστησε την ανάκτηση περισσότερων από 426 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ από απάτες και παρατυπίες, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεσή της. Διερεύνησε επίσης υποψίες για παραπτώματα από το προσωπικό και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

«Δεν έχουμε κανένα σχόλιο», ανέφερε δήλωση του γραφείου Τύπου της OLAF. «Κατά γενικό κανόνα, η OLAF δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, να αρνηθεί ή να σχολιάσει καταγγελίες που μπορεί να έχει λάβει ή να μην έχει λάβει ή υποθέσεις που μπορεί να χειρίζεται ή να μην χειρίζεται", ανέφερε η ανακοίνωση και πρόσθεσε: "Αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο τυχόν καταγγελιών, ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών, καθώς και για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων και των διαδικαστικών δικαιωμάτων».

Σε δήλωση του εκπροσώπου του EUIPO, ο οργανισμός δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για καταγγελίες της OLAF.

«Όλες οι διαδικασίες επιλογής στο EUIPO είναι ανοικτές, δίκαιες και διαφανείς και διέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της ΕΕ και τους σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες, που εγκρίθηκαν μετά από συμφωνία της Επιτροπής και ευθυγραμμίζονται με όλους τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ, και υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο», ανέφερε η δήλωση.

Η ανακοίνωση του EUIPO αναφέρει ότι το Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των αποφάσεων του EUIPO, «δεν έχει εγείρει καμία παρατυπία ούτε έχει ακυρώσει οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής του EUIPO, επομένως διαψεύδουμε κάθε ανυπόστατο ψευδή ισχυρισμό», προσθέτοντας ότι «όλοι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν δίκιο».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.