Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

Ελλάδα: Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου φορολογικού

Δημοσιεύτηκε 29.11.2023 11:27 Ενημερώθηκε 29.11.2023 11:40
Αποθηκευμένο. Δείτε Αποθηκευμένα Αντικείμενα.
Αυτό το άρθρο έχει ήδη αποθηκευθεί στα Αποθηκευμένα Αντικείμενα
 
© Reuters. Ελλάδα: Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου φορολογικού

Με υπολογιστές και λογιστές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι προσπαθούν να υπολογίσουν τι σημαίνει για την τσέπη τους το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος για τις ατομικές επιχειρήσεις που υπολογίζεται με βάση τις μικτές αποδοχές του κατώτατου μισθού, δηλαδή 780,00€ επί 14 μισθούς , προσαυξημένες κατά 10% για κάθε κλεισμένη τριετία , με όριο τις 3 τριετίες.

Άρα, το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Άνευ τριετιών: 10.920,00€
 • Μία τριετία: 12.012,00€
 • Δύο τριετίες: 13.104,00€
 • Τρεις τριετίες: 14.196,00€.
Όπως επισημαίνει ο φοροτεχνικός Λευτέρης Τσαμουτάλος, «σε αυτήν την ελάχιστη βάση αν η ατομική επιχείρηση απασχολεί προσωπικό προστίθεται ποσό που ισούται με το 10% του ετήσιου κόστους που καταβάλλεται για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται. Επίσης το ελάχιστο εισόδημα 10.920 - 14.196 ευρώ προσαυξάνεται αν τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης υπερβαίνουν τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. κατά ποσοστό:

 • 35%: αν τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής μας επιχείρησης απλά υπερβαίνουν τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ
 • 70%: αν τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής μας επιχείρησης υπερβαίνουν το 150% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ
 • 100%: αν τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής μας επιχείρησης υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ.»

Πάμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από τους μεγάλους χαμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πρώτο παράδειγμα: ΑισθητικόςΕπιτηδευματίας υπηρεσιών αισθητικής με έναρξη εργασιών το 2011 και ακαθάριστα έσοδα 80.000,00€ . Ας υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων υπηρεσιών αισθητικής καταγράφεται στα 39.000,00€.

Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:

Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 80.000€ και έξοδα 65.000,00€ εκ των οποίων τα 30.000,00€ αφορούν κόστος μισθοδοσίας 2 εργαζομένων και τα υπόλοιπα 35.000€ λοιπές δαπάνες (α΄ ύλες, αποσβέσεις αγοράς εξοπλισμού , ενοίκια , λογαριασμοί , ασφαλιστικές εισφορές υλικά καθαριότητας κλπ), τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:

Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 15.000,00€

Φόρος εισοδήματος: 2.000,00€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 1.100,00€

Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 3.750,00€

Τι φόρος θα πληρώνεται με το νέο πλαίσιο:

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (τρεις τριετίες): 14.196,00€

Προσαύξηση 10% επί του ετήσιου κόστους

Μισθοδοσίας (10% Χ 30.000,00€): 3.000,00€

Προσαύξηση 100% λόγω υπέρβασης κατά το διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. : 14.196,00€

Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 31.392,00€

Φόρος εισοδήματος: 6.401,12€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 3.520,62€

Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 10.409,24€

Δεύτερο παράδειγμα- ΤαξιτζήςΕπιτηδευματίας οδηγός ιδιοκτήτης ταξί με έναρξη εργασιών το 2009 και ακαθάριστα έσοδα 45.000,00€ . Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των οδηγών ταξί καταγράφεται στα 29.000,00€.

Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:

Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 45.000 και έξοδα 36.000,00€ (έξοδα κίνησης , επισκευής συντήρησης οχήματος , ασφαλιστικές εισφορές , ασφάλειες , αποσβέσεις καρότσας κλπ.) τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:

Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 9.000,00€

Φόρος εισοδήματος: 810,00€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 445,50€

Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 1.905,50€

Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (τρεις τριετίες): 14.196,00€

Προσαύξηση 70% λόγω υπέρβασης κατά τουλάχιστον 150% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. : 9.937,20€

Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 24.133,20€

Φόρος εισοδήματος: 4.257,30€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 2.341,52€

Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 7.086,32€

Τρίτο παράδειγμα- ΔικηγόροςΔικηγόρος με έναρξη εργασιών το 2012 και ακαθάριστα έσοδα 32.500€ . Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των δικηγόρων καταγράφεται στα 15.100,00€.

Τι φόρος πληρωνόταν μέχρι τώρα:

Αν υποθέσουμε ότι είχε ακαθάριστα έσοδα 32.500 και έξοδα 20.000,00€ εκ των οποίων τα 12.000,00 αφορούν κόστος μισθοδοσίας βοηθητικού προσωπικού , τότε το αποτέλεσμα χρήσης θα είχε ως εξής:

Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού: 12.500,00€

Φόρος εισοδήματος: 1.450,00€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 797,50€

Τέλος επιτηδεύματος: 650,00€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 2.897,50€

Τι φόρος θα πληρώνεται τώρα:

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (δύο τριετίες): 13.104,00€

Προσαύξηση 10% επί του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (10% Χ 12.000,00€) 1.200,00€

Προσαύξηση 100% λόγω υπέρβασης κατά το διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. : 13.104,00€

Τελικό ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος: 27.408,00€

Φόρος εισοδήματος: 5.174,24€

Προκαταβολή επόμενης χρήσης 55%(ταμειακή ροή): 2.845,83€

Τέλος επιτηδεύματος: 487,50€

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 8.507,57€

Υπ. Οικονομικών: «Μεταρρύθμιση με δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής»Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι το νομοσχέδιο θα φέρει φορολογική δικαιοσύνη και επιμερισμό των φορολογικών βαρών σε περισσότερους επαγγελματίες.

Τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, υποβλήθηκαν πάνω από 2.800 σχόλια από πολίτες και φορείς. Λαμβάνοντας κάποια από αυτά υπόψη, το οικονομικό επιτελείο προχώρησε στις εξής τροποποιήσεις:

Μείωση του τέλους επιτηδεύματος ασχέτως του ύψους των δηλωθέντων εισοδημάτων κατά 50% για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ασχέτως του αν δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα.

Ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Ειδικά για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επι του ποσού των 10.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους.

Προσθήκες στη λίστα των ελευθέρων επαγγελματιών που εντάσσονται στο μειωμένο -κατά 50%- τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής. Θα περιλαμβάνονται επίσης

α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής), β) οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Την υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData εντός του 2024.
 • Την απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
 • Την αύξηση του προστίμου που επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και επιχειρήσεις για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.
 • Τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 • Την διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας.
 • Ελλάδα: Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου φορολογικού
   

  Σχετικά Άρθρα

  Προσθέστε Σχόλιο

  Οδηγίες σχολιασμού

  Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

  • Εμπλουτίστε την συζήτηση
  • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
  • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
  • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
  • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
  • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

  Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

  Γράψτε τις απόψεις σας εδώ
   
  Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
   
  Αποστολή
  Ανάρτηση επίσης στο :
   
  Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
  1000
  Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
  Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
   
  Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
   
  Αποστολή
   
  Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
  1000
  Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
  Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
  Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
  Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

  Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

  Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

  Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

  Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

  Αναφορά προβλήματος

  Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

  Το σχόλιο σημειώθηκε

  Σας Ευχαριστούμε!

  Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
  Εγγραφή με Google
  ή
  Εγγραφή με Email