😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingProΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η Beyond Global της Falcon βλέπει μεγάλη πώληση μετοχών από την Fast Sponsor II LLC

Δημοσιεύτηκε 21.06.2024, 04:04 π.μ
FBYD
-

Σε μια πρόσφατη συναλλαγή, η FAST Sponsor II LLC, σημαντικός μέτοχος της Falcon's Beyond Global, Inc. (NASDAQ:FBYD), πούλησε ένα σημαντικό ποσό μετοχών της εταιρείας. Η συναλλαγή, η οποία έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2024, αφορούσε την πώληση 345.638 μετοχών της Falcon's Beyond Global Class A Common Stock στην Universal Kat Holdings LLC έναντι συμβολαίου ύψους 1.323.110 δολαρίων. Επιπλέον, η FAST Sponsor II LLC πούλησε 1.745.906 μετοχές στην Katmandu Ventures LLC, λαμβάνοντας γραμμάτιο αξίας 6.676.890 δολαρίων.

Οι πωλήσεις αποτέλεσαν μέρος μιας συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών και χρέους που συνήψε η FAST Sponsor II LLC με τα δύο αποκτώντα μέρη. Μετά από αυτές τις συναλλαγές, η ιδιοκτησία της FAST Sponsor II LLC στην Falcon's Beyond Global μειώθηκε σημαντικά, με 2.720.906 μετοχές να παραμένουν μετά την πώληση στην Universal Kat Holdings LLC και 975.000 μετοχές μετά την πώληση στην Katmandu Ventures LLC.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες μετοχές περιλαμβάνουν την πραγματική κυριότητα 862.500 μετοχών που βρίσκονται σε καταπιστευτικό λογαριασμό, οι οποίες υπόκεινται σε ορισμένους στόχους κέρδους. Ο Garrett Schreiber, το μοναδικό μέλος της FAST Sponsor II Manager LLC, η οποία διαχειρίζεται την FAST Sponsor II LLC, έχει διακριτική ευχέρεια ψήφου και επενδύσεων επί των αναφερόμενων τίτλων. Ωστόσο, ο Schreiber αποποιείται την πραγματική κυριότητα αυτών των τίτλων, εκτός από την έκταση του οικονομικού του συμφέροντος.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη δομή ιδιοκτησίας και ενδεχομένως στην απόδοση των μετοχών της Falcon's Beyond Global, Inc. Η εταιρεία, γνωστή για τις υπηρεσίες της στον τομέα των διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και της αναψυχής, έχει δει αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους σημερινούς και τους μελλοντικούς μετόχους.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.