Μετοχές ανθεκτικές στην ύφεση

Οι ανθεκτικές στην ύφεση μετοχές αυτής της λίστας προέρχονται από εταιρείες που γενικά έχουν σχετικά σταθερή ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε περιόδους κάμψης. Αυτό τις καθιστά σχετικά ανεπηρέαστες σε υφέσεις.
58,63
+0,19+0,33
357,10
-2,90-0,81
152,67
-0,85-0,55
173,84
+2,85+1,67
158,38
+3,72+2,41
30,95
+0,47+1,53
930,00
+4,27+0,46
50,10
+0,72+1,46
52,88
+0,34+0,65
44,60
+0,34+0,76
285,92
+4,08+1,45
256,76
+6,04+2,41
143,40
+1,01+0,71
319,68
+6,19+1,97
154,35
-1,34-0,86
414,27
+0,44+0,11
257,05
+0,37+0,14
980,52
-1,86-0,19
232,94
+3,02+1,31
326,87
-1,62-0,49
118,76
+2,81+2,42
94,06
+0,70+0,75