Κορυφαίες μετοχές gaming

Οι μετοχές gaming σε αυτή τη λίστα είναι από εταιρείες που αναπτύσσουν, πωλούν ή διανέμουν βιντεοπαιχνίδια, συστήματα gaming και σχετιζόμενο εξοπλισμό. Επίσης δημιουργούν και παρέχουν τεχνολογίες που βοηθούν τον κλάδο του gaming και τους διαγωνισμούς e-sports να καινοτομούν και να αναπτύσσονται.