Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη

Κεντρική Τράπεζα Ουρουγουάης

Περισσότερες Πληροφορίες

The Central Bank of Uruguay (1967) issues currency (the Uruguayan peso), regulates foreign exchange, and oversees the country’s private banks.

Πρόεδρος: Mario Bergara

Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email