😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingProΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
373 αποτελέσματα
Δημοφιλή Screener

Κάτω από 800 ₹/μετοχή

 • Απόδοση 3 μηνών33,9%

Μετοχές ανθεκτικές στην ύφεση

 • Απόδοση 3 μηνών24,6%

Σούπερσταρ μετοχικών αποδόσεων

 • Απόδοση 3 μηνών21,7%

Επερχόμενη δημοσίευση κερδών

 • Απόδοση 3 μηνών15,2%

Επιλογές Piotroski

 • Απόδοση 3 μηνών13,8%

Πρωταθλητές ποιότητας μερισμάτων

 • Απόδοση 3 μηνών12,7%

Ταύροι με υψηλό Βήτα

 • Απόδοση 3 μηνών12,6%

Πλησιάζουν την ημερομηνία αποκοπής

 • Απόδοση 3 μηνών12,3%

Αγαπημένες αναλυτών

 • Απόδοση 3 μηνών0,2%

Ευκαιρίες blue-chip

 • Απόδοση 3 μηνών-3,4%
Νόμισμα σε INR
Kύρια εισαγωγή
Επισκόπηση
Insights
Αποτίμηση
Αποδόσεις
Τεχνικά
Οικονομικές καταστάσεις
Ανάπτυξη
Κίνδυνος
Προσαρμοσμένο
Εταιρεία
Αγορά
Κλάδος
Βιομηχανία
Κεφαλαιοπ. Αγοράς
Δείκτης P/E
Δείκτης PEG
Τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης
Ημερήσια μεταβολή (%)
Εύλογη Αξία
Upside εύλογης αξίας
Ένδειξη Εύλογης Αξίας
Τιμή στόχος αναλυτή
Upside στόχου αναλυτή
Συνολική υγεία
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ15,56 τρισ. ₹33,4x3,414.298,35 ₹3%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ15,56 τρισ. ₹33,4x3,44.315,55 ₹3,3%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ7,30 τρισ. ₹27,5x3,651.764,50 ₹2,2%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ7,30 τρισ. ₹27,5x3,651.758,05 ₹1,9%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ4,25 τρισ. ₹26x8,21.589,40 ₹1,3%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ4,25 τρισ. ₹26x8,21.594,55 ₹1,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ3 τρισ. ₹27,4x37,32572,30 ₹2,3%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ3 τρισ. ₹27,4x37,37573,20 ₹2,4%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,88 τρισ. ₹569,5x3,83220,90 ₹1,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,88 τρισ. ₹494,5x3,83220,62 ₹1,4%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,70 τρισ. ₹37,3x9,215.760 ₹3,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,70 τρισ. ₹37,3x9,225.756,90 ₹3,5%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,36 τρισ. ₹57,7x-1,071.543,90 ₹1,9%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ1,36 τρισ. ₹57,7x-1,071.539,35 ₹1,5%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ949,96 δισ. ₹42,6x1,8210.998,85 ₹-0,8%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ949,96 δισ. ₹42,6x1,8210.941,95 ₹-1,4%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ893,15 δισ. ₹369,5x0,246.913,65 ₹1,7%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ893,15 δισ. ₹369,5x0,246.923 ₹1,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ719,24 δισ. ₹67,6x3,574.896,15 ₹1,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ719,24 δισ. ₹67,6x3,574.903 ₹1,7%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ535,75 δισ. ₹34,5x-6,072.834 ₹1,2%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ535,75 δισ. ₹34,5x-6,072.833,25 ₹1,2%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ506,82 δισ. ₹85,2x1,381.858 ₹-0,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ506,82 δισ. ₹73,4x1,381.851,65 ₹-0,9%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ438,18 δισ. ₹55,1x11,377.039 ₹0,6%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ438,18 δισ. ₹55,1x11,357.034,40 ₹0,5%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ399,96 δισ. ₹45,6x2,985.997 ₹1,7%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ399,96 δισ. ₹45,6x2,985.993,20 ₹1,7%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
BSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ206,88 δισ. ₹33,3x0,36750 ₹3,2%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
NSEΤεχνολογίαΛογισμικό & Υπηρεσίες ΙΤ206,88 δισ. ₹33,3x0,36749,45 ₹3,1%Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+Αναβάθμιση σε Pro+
 • 1
 • 2
 • ...
 • 13
 • 30 σειρές

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να δημιουργήσω το δικό μου έλεγχο μετοχών;
Περιηγηθείτε στις κατηγορίες των φίλτρων του screener, όπως τιμή, αποτίμηση, insights, οικονομικές καταστάσεις και άλλα. Προσθέστε σχετικά φίλτρα που ταιριάζουν με την επενδυτική σας στρατηγική, όπως δείκτης P/E, κεφαλαιοποίηση αγοράς, upside εύλογης αξίας και βαθμολογία οικονομικής υγείας. Θα παρατηρήσετε ότι κάθε φορά που προσθέτετε ένα φίλτρο, ο αριθμός των εφαρμοζόμενων φίλτρων αυξάνεται. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί "Εφαρμοσμένα φίλτρα" για να ελέγξετε τα επιλεγμένα φίλτρα και να προβάλετε τα αποτελέσματα στο κάτω μέρος του ελέγχου.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα screener μετοχών;
Η χρήση του screener μετοχών είναι απλή. Μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας προκαθορισμένους έλεγχους όπως "Το θέμα της ημέρας", "Ταύροι με υψηλό Βήτα", "Τα μετρητά είναι βασιλιάς" ή "Επιλογές Piotroski". Αυτοί οι έλεγχοι διαθέτουν προκαθορισμένα φίλτρα για να σας βοηθήσουν να βρείτε γρήγορα μετοχές που σας ενδιαφέρουν. Όσοι είστε πιο προχωρημένοι χρήστες και θέλετε να βελτιώσετε περαιτέρω την αναζήτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας φίλτρα, όπως κεφαλαιοποίηση αγοράς, κλάδο ή χρηματοοικονομικούς δείκτες, για να ταιριάζουν με συγκεκριμένα επενδυτικά κριτήρια. Εφαρμόστε τα φίλτρα για να δημιουργήσετε μια λίστα με μετοχές που πληρούν τα κριτήριά σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε και να αναλύσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας διαφορετικές προβολές για να λάβετε τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τους δικούς μου προσαρμοσμένους ελέγχους;
Αφού δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο έλεγχο, πατήστε στο κουμπί "Αποθήκευση". Θα σας ζητηθεί να ονομάσετε τον έλεγχο σας για εύκολη αναφορά. Μπορείτε να προσπελάσετε τους αποθηκευμένους ελέγχους ανά πάσα στιγμή από το κουμπί "Οι έλεγχοι μου", το οποίο βρίσκεται στη σελίδα του screener μετοχών δίπλα στο κουμπί της αποθήκευσης.
Πώς μπορώ να προσθέσω μια μετοχή από τα αποτελέσματα του ελέγχου στη λίστα παρακολούθησης;
Για να προσθέσετε μια μετοχή στη λίστα παρακολούθησης, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο ticker της μετοχής στα αποτελέσματα του ελέγχου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης". Εάν έχετε περισσότερες από μία λίστες παρακολούθησης, θα πρέπει να επιλέξετε τη σχετική λίστα για να προσθέσετε τη μετοχή. Μπορείτε να προσπελάσετε τη λίστα παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Λίστα παρακολούθησης".
Τι σημαίνει το κάθε φίλτρο; Πού μπορώ να δω τον ορισμό του κάθε φίλτρου;
Κάθε φίλτρο στο screener μετοχών έχει μια συμβουλή εργαλείου. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του φίλτρου με το ποντίκι σας για να δείτε έναν σύντομο ορισμό του τι αντιπροσωπεύει το φίλτρο.
Γιατί δεν μπορώ να δω εγχώριες μετοχές από τη χώρα μου όταν επιλέγω έναν προκαθορισμένο έλεγχο;
Εάν δεν μπορείτε να δείτε εγχώριες μετοχές από τη χώρα σας όταν επιλέγετε έναν προκαθορισμένο έλεγχο, είναι πιθανώς επειδή τα κριτήρια που ορίστηκαν στον προκαθορισμένο έλεγχο να μην αποδίδουν αρκετές μετοχές από την εγχώρια σας αγορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επεκτείνουμε την αναζήτηση για να συμπεριλάβουμε και άλλες αγορές για να σας παρέχουν περισσότερες επενδυτικές επιλογές. Μπορείτε πάντα να προσαρμόσετε μόνοι σας τα κριτήρια για να εστιάσετε στην εύρεση σχετικών μετοχών της χώρας σας.
Γιατί ορισμένα φίλτρα είναι κλειδωμένα;
Ορισμένα φίλτρα έχουν χαρακτηριστεί ως premium και απαιτούν συνδρομή Pro+ για να προσπελαστούν. Αυτά τα φίλτρα παρέχουν προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και πληροφορίες δεδομένων.
Πώς μπορώ να εγγραφώ για να δω τα premium φίλτρα στον λογαριασμό μου;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε premium φίλτρα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία InvestingPro. Επισκεφτείτε την InvestingPro σελίδα μας ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κλειδωμένο φίλτρο, και σας ζητηθεί να αναβαθμίσετε τη συνδρομή σας στο πλάνο Pro+.
Σε τι αναφέρονται οι "Προβολές" στα αποτελέσματα του ελέγχου μετοχών;
Οι "Προβολές" αναφέρονται σε διαφορετικούς τρόπους προβολής των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε μετοχές με βάση τα θεμελιώδη στοιχεία, τα τεχνικά στοιχεία, την αποτίμηση ή τις προσαρμοσμένες μετρήσεις. Κάθε προβολή επισημαίνει διαφορετικές πτυχές των δεδομένων των μετοχών για να σας βοηθήσει να αναλύσετε και να συγκρίνετε αποτελεσματικά τα αποτελέσματα.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω τη δική μου προσαρμοσμένη προβολή των αποτελεσμάτων από την αναζήτηση μετοχών;
Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή, πατήστε στο κουμπί προβολής "Προσαρμογή". Στη συνέχεια, επιλέξτε τις μετρήσεις που είναι σημαντικές για εσάς με βάση την επενδυτική σας στρατηγική και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγετε τη δέουσα επιμέλεια. Αποθηκεύστε την προσαρμοσμένη προβολή για γρήγορη πρόσβαση σε μελλοντικούς ελέγχους.
Πώς μπορώ να εξάγω τα αποτελέσματα του screener μετοχών σε ένα αρχείο CSV;
Μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα του screener μετοχών πατώντας το κουμπί "Λήψη". Επιλέξτε τον τύπο CSV και κατεβάστε το αρχείο στη συσκευή σας.
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω λήψη όλων των δεδομένων εάν έχω περισσότερες από 1000 γραμμές;
Οι πάροχοι δεδομένων μας δεν επιτρέπουν εξαγωγές σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Για να κάνετε λήψη των δεδομένων σας, περιορίστε τα αποτελέσματά σας σε λιγότερες από 1000 γραμμές και μετά κάντε εξαγωγή.
Ποιες αγορές καλύπτονται με το screener μετοχών;
Το screener μετοχών καλύπτει πάνω από 160.000 μετοχές από παγκόσμιες αγορές που συμπεριλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Λατινική Αμερική και την Αφρική. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη κάλυψη σε μεγάλες και αναδυόμενες αγορές, καλύπτοντας το 99% του κεφαλαίου των παγκόσμιων αγορών.
Πόσο συχνά ενημερώνονται τα δεδομένα για το screener μετοχών; Συγκεκριμένα μετά τις εκθέσεις κερδών;
Τα δεδομένα στο screener μετοχών ενημερώνονται συνεχώς. Τα δεδομένα των εκθέσεων κερδών εμφανίζονται μόλις τα λάβουμε από τους παρόχους δεδομένων. Οι εταιρείες υψηλής προτεραιότητας (περίπου 15.000) θα έχουν ενημερώσεις εντός 24 - 48 ωρών, ενώ άλλες ενδέχεται να χρειαστούν έως και μία εβδομάδα.
Λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα από την πρo-αγορά και μετά το κλείσιμο στα αποτελέσματα του screener;
Επί του παρόντος, το screener δεν λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της προ-αγοράς και μετά το κλείσιμο. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα βρίσκεται στον οδικό μας χάρτη και θα είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Μπορώ να μοιραστώ προσαρμοσμένους ελέγχους με άλλους;
Ναι, μπορείτε να μοιραστείτε προσαρμοσμένους ελέγχους με άλλους. Κάθε αλλαγή που κάνετε στο screener μετοχών αντικατοπτρίζεται στη διεύθυνση URL. Απλώς μοιραστείτε τη διεύθυνση URL με όποιον θέλετε και θα μπορεί να δει τον προσαρμοσμένο έλεγχο σας.
Τι σημαίνει o διακόπτης εναλλαγής Κύρια καταχώριση;
Μια εταιρεία μπορεί να έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε πολλά χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο. Η κύρια εισαγωγή είναι συνήθως το πιο σημαντικό χρηματιστήριο και συχνά το πρώτο όπου εισήχθη η μετοχή. Οι δευτερεύουσες καταχωρίσεις, από την άλλη πλευρά, είναι πρόσθετες καταχωρίσεις που κάνουν πιο βολικό για τους τοπικούς επενδυτές να αγοράζουν και να πουλούν τη μετοχή χωρίς να μετατρέπουν το νόμισμα. Οι μοναδικές αλλά δευτερεύουσες καταχωρίσεις μπορεί να σας κάνουν να δείτε την ίδια εταιρεία να εμφανίζεται πολλές φορές στα αποτελέσματά σας. Για να καταργήσετε αυτές τις δευτερεύουσες καταχωρίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη εναλλαγής "Κύρια καταχώριση". Όταν αυτό το φίλτρο είναι ενεργό, στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται μόνο η κύρια καταχώριση της μετοχής μιας εταιρείας, εξαλείφοντας τα διπλότυπα από τα δευτερεύοντα χρηματιστήρια.
Πώς μπορώ να αλλάξω το νόμισμα των τιμών των μετοχών;
Οι προβαλλόμενες τιμές συνδέονται με το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή. Για να προβάλετε μετοχές σε διαφορετικό νόμισμα, αλλάξτε τη χώρα στο αναπτυσσόμενο μενού του screener για να δείτε τις παρατιθέμενες μετοχές στο αντίστοιχο εγχώριο νόμισμα.
Πώς μπορώ να ορίσω μια ειδοποίηση τιμής για μια μετοχή στα αποτελέσματα του screener;
Για να ορίσετε μια ειδοποίηση τιμής για μια μετοχή, πατήστε στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο ticker της μετοχής στα αποτελέσματα ελέγχου και επιλέξτε "Ορισμός ειδοποίησης". Καθορίστε τα κριτήρια για την ειδοποίηση, όπως το όριο τιμής, την ποσοστιαία αλλαγή, τον όγκο ή τα κέρδη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συχνότητα των ειδοποιήσεων. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας και θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις με βάση τις προτιμήσεις σας.
Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.