💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς - Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ, στο 1,15/μετοχή η τελική τιμολόγηση

Δημοσιεύτηκε 23.04.2021, 08:49 μ.μ
© Reuters.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (“Πειραιώς Holdings”)
ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά
1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε (i)
θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία
διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά»)
και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα
(«Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά,
η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών
διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους
Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs
Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά
Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο
επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα
Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η
Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από
τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από
εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή
υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς
Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς
Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους
δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού
Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η
διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή
περίπου την 7η Μαΐου 2021. Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το
επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το
xρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεώτερη ανακοίνωση.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,
σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση
της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των
επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον
Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην
Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την
πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12
μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια
ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή
κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς
ανακάμπτει από την πανδημία.»


Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως
Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η
J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA
Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς
Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της
Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood
& Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.