Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
🚨 Τα Pro δεδομένα αποκαλύπτουν τον αληθινό νικητή της περιόδου των κερδών Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα
Κλείσιμο

Pembina Pipeline Corp Pref A (PPL_pa)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
18,20 -0,10    -0,55%
03/02 - Κλειστό. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 900
 • Αγορά/Πώληση: 18,20 / 18,31
 • Εύρος ημέρας: 18,20 - 18,35
Pembina Pipeline Pref A 18,20 -0,10 -0,55%

Ισολογισμός PPL_pa

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Pembina Pipeline Corp Pref A, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 1647 4513 1323 1245
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 306 79 33 43
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 294 71 28 43
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 892 990 1022 780
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 892 990 1022 750
Συνολικά Αποθέματα 276 285 227 376
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - 32
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 173 3159 41 14
Σύνολο Ενεργητικού 31800 31684 31376 31456
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 16028 16051 18639 18774
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 19721 19653 22656 22699
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -3693 -3602 -4017 -3925
Καθαρή Υπεραξία - - - 4693
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6064 6025 6214 1545
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 7498 4538 4553 4622
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - 220 30
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 112 96 181 109
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 20 2923 -283 78
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 2388 3528 2407 2390
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1022 1045 1059 652
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - 1059 1063
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 1127 1554 1034 1088
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 239 929 314 650
Σύνολο Υποχρεώσεων 15457 16895 16870 17093
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 10162 10266 10766 10874
Μακροπρόθεσμες Χρέος 9571 9666 10152 10239
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 591 600 614 635
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2366 2578 3034 3011
Δικαιώματα Μειοψηφίας 60 60 60 60
Λοιπές υποχρεώσεις 142 -284,01 -209,12 -58,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16343 14789 14506 14363
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 2510 2512 2514 2517
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 15842 15929 15762 15678
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) -2433 -3818 -3828 -3920
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 424 166 58 88
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 31800 31684 31376 31456
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 552 555 552 550
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - 105 105
* Σε Εκατομμύρια CAD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το PPL_pa

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Pembina Pipeline Corp Pref A
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email