Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
😎 Αποκλειστική καλοκαιρινή προσφορά - 50% έκπτωση στις ΑΙ επιλογές μετοχών από το InvestingPro ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Norsk Hydro (NHY)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
63,50 -2,06    -3,14%
19/07 - Κλειστό. Νόμισμα NOK ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Νορβηγία
ISIN:  NO0005052605 
S/N:  NO0005052605
 • Όγκος: 4.112.739
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 63,16 - 65,20
Norsk Hydro 63,50 -2,06 -3,14%

Ισολογισμός NHY

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Norsk Hydro, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 84331 83697 76967 82702
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24590 26354 21206 23611
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 19622 24618 19105 22453
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4968 1736 2101 1158
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 28969 25404 26387 27561
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 28969 16382 26387 27561
Συνολικά Αποθέματα 25291 25449 27648 28808
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 5481 6490 1726 2722
Σύνολο Ενεργητικού 213133 206462 205260 208506
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 77334 74981 74367 72985
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 153986 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -79005 - -
Καθαρή Υπεραξία - 3750 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 8741 8447 10823 10215
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 22512 22271 24633 24277
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 9022 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 20215 14002 18470 18327
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6771 7585 5088 5127
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 42897 44033 41718 40393
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 26541 18680 24860 25529
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - 10374 - -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 8169 954 5764 5271
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 6157 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8187 7868 11094 9593
Σύνολο Υποχρεώσεων 101384 99279 97512 96665
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 30996 28978 29944 29756
Μακροπρόθεσμες Χρέος 30996 23861 29944 29756
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 5117 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 5079 4717 6153 6197
Δικαιώματα Μειοψηφίας 6247 6604 4686 4968
Λοιπές υποχρεώσεις -12750,06 -6753,06 -10683,41 -9850,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 111749 107183 107748 111841
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2241 2241 2241 2241
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 29283 29283 29283 29283
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 62030 60877 62875 63398
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -1823 -1381 -558 -503
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 20018 16163 13907 17422
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 213133 206462 205260 208506
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 2005 2012,05 2025 2026
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια NOK (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NHY

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Norsk Hydro
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email