Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Novolipetsk Steel PAO (NLMK)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
255,96 +1,80    +0,71%
22:20:26 - Σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα RUB ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Ρωσία
ISIN:  RU0009046452 
S/N:  1-01-00102-A
 • Όγκος: 13.654.740
 • Αγορά/Πώληση: 255,96 / 255,98
 • Εύρος ημέρας: 253,62 - 256,40
NLMK PAO 255,96 +1,80 +0,71%

Ισολογισμός NLMK

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Novolipetsk Steel PAO, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/06
2023
31/03
2021
31/12
2021
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού - - 5379 4914
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 542 669
Ταμείο - - 404 335
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα - - 137 207
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - 1 127
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 149715 - 1934 1772
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 135273 - 1460 1394
Συνολικά Αποθέματα - - 2649 2166
Προπληρωθέντα Έξοδα - - 240 285
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 9846 - 14 22
Σύνολο Ενεργητικού - - 12161 11844
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά - - 6184 6104
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 1066680 - 13174 13140
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -571392 - -6990 -7036
Καθαρή Υπεραξία - - 211 215
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 11307 - 136 134
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις - - 64 10
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 14442 - 1 168
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - - 186 299
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 33190 - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων - - 3312 3085
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 65461 - 756 596
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 14564 - 551 507
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 49604 - 1504 1423
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 48179 - 501 559
Σύνολο Υποχρεώσεων - - 5747 5517
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 88849 - 1962 1985
Μακροπρόθεσμες Χρέος 79328 - 1962 1985
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 9521 - - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - 413 380
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - 28 25
Λοιπές υποχρεώσεις -103686 - 32 42
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων - - 6414 6327
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - - 221 221
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - 8 8
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) - - 13283 13074
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο - - -7098 -6976
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων - - 12161 11844
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 599,3 599,32 5993,23 5993,23
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια RUB (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το NLMK

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Novolipetsk Steel PAO
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email