Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
Νέο χαρακτηριστικό! 💥 Με τα ProPicks βλέπεις τη στρατηγική που νίκησε τον S&P 500 με 1,183%+ Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

MercadoLibre Inc DRC (MELIc)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
9,00 +0,00    +0,00%
17/03 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT116175 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 20,10 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 9,00 - 9,00
MercadoLibre DRC 9,00 +0,00 +0,00%

Ισολογισμός MELIc

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για MercadoLibre Inc DRC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 14294 13050 12290 11336
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6036 5491 3300 3213
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2556 2171 1860 2143
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3480 3320 1440 1070
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 6575 5872 5046 4808
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3788 3536 2995 2931
Συνολικά Αποθέματα 238 246 236 199
Προπληρωθέντα Έξοδα 27 43 55 45
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1418 1398 3653 3071
Σύνολο Ενεργητικού 17646 16124 15243 14201
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2149 1877 1869 1733
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 2972 - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 163 159 166 160
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 35 21 22 24
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 161 136 126 257
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 158 - - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 93 350 355 312
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1941 1959 2749 1788
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 11297 10306 9616 8827
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3189 2655 2143 1890
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 545 519 394 425
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 9 41 34
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2421 2441 2411 2464
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5098 4682 4627 4014
Σύνολο Υποχρεώσεων 14575 13383 12991 12161
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2203 2182 2482 2504
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2203 2142 2442 2461
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 40 40 43
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 183 163 112 117
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 281 144 241 180
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3071 2741 2252 2040
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - - - -
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1770 1959 2309 2309
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1901 1735 1376 1114
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -310 -587 -1138 -992
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -290 -366 -295 -391
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 17646 16124 15243 14201
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 50,7 50,5 50,09 50,21
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MELI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Mercadolibre Inc DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email