Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
Ακόμη επιλέγεις μετοχές με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο; Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις την επιλογή μετοχών με την ΑΙ
Eξαργύρωση έκπτωσης 50%
Κλείσιμο

MercadoLibre Inc DRC (MELIm)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
17.052,00 +418,50    +2,52%
19/06 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT116175 
 • Όγκος: 21.939
 • Αγορά/Πώληση: 17.052,00 / 17.100,00
 • Εύρος ημέρας: 16.307,00 - 17.290,00
MercadoLibre DRC 17.052,00 +418,50 +2,52%

Ισολογισμός MELIm

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για MercadoLibre Inc DRC, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 15505 14294 13050 12290
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6250 6036 5491 3300
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2579 2556 2171 1860
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3671 3480 3320 1440
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 7251 6575 5872 5046
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 4132 3788 3536 2995
Συνολικά Αποθέματα 223 238 246 236
Προπληρωθέντα Έξοδα - 27 43 55
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1781 1418 1398 3653
Σύνολο Ενεργητικού 19062 17646 16124 15243
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 2132 2149 1877 1869
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 2972 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -823 - -
Καθαρή Υπεραξία 158 163 159 166
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 52 35 21 22
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 248 161 136 126
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - 158 - -
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 111 93 350 355
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2399 1941 1959 2749
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 12256 11297 10306 9616
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3532 3189 2655 2143
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 531 545 519 394
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 10 44 9 41
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2406 2421 2441 2411
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5777 5098 4682 4627
Σύνολο Υποχρεώσεων 15672 14575 13383 12991
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2236 2213 2182 2482
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2144 2117 2142 2442
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 92 96 40 40
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 226 183 163 112
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 332 281 144 241
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3390 3071 2741 2252
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - - - -
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1770 1770 1959 2309
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 2245 1901 1735 1376
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -310 -310 -587 -1138
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -315 -290 -366 -295
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 19062 17646 16124 15243
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 50,7 50,7 50,5 50,09
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MELIm

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo MercadoLibre Inc DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email