Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔎 Κοίταξε τα NVDA ProTips για να δεις άμεσα κινδύνους ή ανταμοιβές Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

MercadoLibre Inc (MELI)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Ακολουθήστε τα κέρδη της MercadoLibre

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
1.737,77 -2,24    -0,13%
21/02 - Κλειστό. Νόμισμα USD ( Αποποίηση )
Πριν το Κλείσιμο των Αγορών
1.771,00
+33,23
+1,91%
15:27:26 - Σε πραγματικό χρόνο
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  ΗΠΑ
 • Όγκος: 308.572
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 1.711,35 - 1.752,61
MercadoLibre 1.737,77 -2,24 -0,13%

Ισολογισμός MELI

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για MercadoLibre Inc, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 13050 12290 11336 10953
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5491 3300 3213 3030
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2171 1860 2143 1910
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3320 1440 1070 1120
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 5872 5046 4808 4975
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 3536 2995 2931 3055
Συνολικά Αποθέματα 246 236 199 152
Προπληρωθέντα Έξοδα 43 55 45 38
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1398 3653 3071 2758
Σύνολο Ενεργητικού 16124 15243 14201 13736
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 1877 1869 1733 1649
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - 2332
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -683
Καθαρή Υπεραξία 159 166 160 153
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 21 22 24 25
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 136 126 257 301
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα - - - 216
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 350 355 312 286
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1959 2749 1788 1128
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 10306 9616 8827 8562
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 2655 2143 1890 1876
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 519 394 425 401
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 41 34 19
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 2441 2411 2464 2263
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4682 4627 4014 4003
Σύνολο Υποχρεώσεων 13383 12991 12161 11909
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 2182 2482 2504 2633
Μακροπρόθεσμες Χρέος 2182 2442 2461 2596
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 40 43 37
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 163 112 117 106
Δικαιώματα Μειοψηφίας - - - -
Λοιπές υποχρεώσεις 144 241 180 275
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2741 2252 2040 1827
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών - - - -
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1959 2309 2309 2309
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 1735 1376 1114 913
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -587 -1138 -992 -931
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -366 -295 -391 -464
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 16124 15243 14201 13736
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 50,5 50,09 50,21 50,26
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια USD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το MELI

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo MercadoLibre Inc
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email