Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 50% 0
💼 Προστάτευσε το χαρτοφυλάκιο σου με AI επιλογές μετοχών από το InvestingPro - ΤΩΡΑ ως και 50% ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Κλείσιμο

Hermes International SCA (HRMS)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
2.039,00 -43,00    -2,07%
24/07 - Κλειστό. Νόμισμα EUR ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Γαλλία
ISIN:  FR0000052292 
 • Όγκος: 73.396
 • Αγορά/Πώληση: 0,00 / 0,00
 • Εύρος ημέρας: 2.011,00 - 2.066,00
Hermes International 2.039,00 -43,00 -2,07%

Ισολογισμός HRMS

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Hermes International SCA, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 14008 14008 12518 12518
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10625 10625 9349 9349
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 10625 10625 9349 9349
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις - - - -
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 482 482 431 431
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 431 431 415 415
Συνολικά Αποθέματα 2414 2414 2081 2081
Προπληρωθέντα Έξοδα - - - -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 487 487 657 657
Σύνολο Ενεργητικού 20447 20447 18255 18255
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4056 4056 3642 3642
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 7428 7428 6870 6870
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -3372 -3372 -3228 -3228
Καθαρή Υπεραξία 72 72 - -
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 225 225 217 217
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1323 1323 1160 1160
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 51 51 16 16
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 62 62 72 72
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 3120 3120 2953 2953
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 3183 3183 2994 2994
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 685 685 699 699
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα 16 16 15 15
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1 1 23 23
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 289 289 284 284
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2192 2192 1973 1973
Σύνολο Υποχρεώσεων 5244 5244 5011 5011
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 1770 1770 1681 1681
Μακροπρόθεσμες Χρέος 50 50 35 35
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 1720 1720 1646 1646
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 2 2 4 4
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2 2 -5 -5
Λοιπές υποχρεώσεις 286 286 314 314
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15203 15203 13244 13244
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 54 54 54 54
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 50 50 50 50
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 4311 4311 2226 2226
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -698 -698 -670 -670
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 11486 11486 11584 11584
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 20447 20447 18255 18255
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 104,73 104,73 104,54 104,54
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια EUR (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το HRMS

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Hermes International SCA
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email