Έκτακτα Γεγονότα
Εξοικονόμηση 40% 0
🔥 Η στρατηγική της AI μας, Τεχνολογικοί Γίγαντες είναι πάνω + 7,1% ως τώρα τον Μάιο.
Μπες στη δράση ενώ οι μετοχές είναι ΚΑΥΤΕΣ.
Εξαργυρώστε ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Κλείσιμο

Great West Lifeco 1St I Prf (GWO_pi)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
18,21 -0,01    -0,05%
21/05 - Κλειστό. Νόμισμα CAD ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Καναδάς
 • Όγκος: 900
 • Αγορά/Πώληση: 18,21 / 18,30
 • Εύρος ημέρας: 18,21 - 18,41
Great West Lifeco 1St I Prf 18,21 -0,01 -0,05%

Ισολογισμός GWO_pi

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Great West Lifeco 1St I Prf, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 197290 202101 191481 193363
Σύνολο Ενεργητικού 736722 713230 680010 690003
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 7708 7053 6978 7171
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1554 2121 1429 1240
Προπληρωθέντα Έξοδα - 128 - -
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 1068 1374 1052 1059
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - - - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - - - -
Καθαρή Υπεραξία 11314 11249 10747 10510
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 4493 4484 4608 4538
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13833 12593 12127 12260
Απαιτήσεις Ασφάλισης 1282 1193 1201 1090
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 272 928 228 150
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 468653 440254 421141 429662
Αναβαλλόμενο Κόστος Απόκτησης Ασφάλειας - 913 - -
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 226545 230940 220499 222323
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 5279 16277 7519 7262
Σύνολο Υποχρεώσεων 706483 - 650481 661229
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 3498 - 3488 3379
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - - -
Παθητικό Ασφαλίσεων 594341 - 536008 547390
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - 435 - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης - 61 - -
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1781 11917 4031 3883
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 9059 9154 9207 9201
Μακροπρόθεσμες Χρέος 9059 8854 9207 9201
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - 300 - -
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 693 - 673 703
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2941 - 2922 2926
Λοιπές υποχρεώσεις 94170 86367 93477 93072
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 30239 - 29529 28774
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών 2720 - 2720 2720
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 6022 - 5958 5846
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 203 - 224 211
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 15926 - 15288 14910
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5368 - 5339 5087
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 736722 - 680010 690003
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 932,86 932,43 932,57 931,29
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια CAD (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το GWO_pi

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Great West Lifeco 1St I Prf
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email