Έκτακτα Γεγονότα
0
Ad-Free έκδοση. Αναβαθμίστε την Investing.com εμπειρία σας. Εξοικονομήστε μέχρι και 40% Περισσότερες λεπτομέρειες
Κλείσιμο

Gazprom OAO DRC (OGZD)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθέστε στη λίστα παρακολούθησης
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
349,000 0,000    0,00%
02/03 - Κλειστό. Νόμισμα ARS ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Aργεντινή
ISIN:  ARDEUT114261 
 • Όγκος: 0
 • Αγορά/Πώληση: 346,000 / 349,000
 • Εύρος ημέρας: 180,000 - 359,000
Gazprom OAO DRC 349,000 0,000 0,00%
Τέλος Περιόδου: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 6214283 5247814 4411770 4083210
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2040160 1340625 1443673 1306214
Ταμείο 1642711 1124948 1148195 1023314
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 371212 182682 263595 248469
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26237 32995 31883 34431
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 1924048 1469329 1278811 1400227
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά 1609728 1019327 844354 950782
Συνολικά Αποθέματα 1009323 1201364 885964 766982
Προπληρωθέντα Έξοδα 191328 155123 134224 107082
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 1049424 1081373 669098 502705
Σύνολο Ενεργητικού 27047230 26012278 24624250 24020955
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 16899858 16770629 16513772 16345192
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά 5680154 25847006 25400329 25061727
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο -521882 -9076377 -8886557 -8716535
Καθαρή Υπεραξία 120768 120668 120949 121208
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - - - -
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2162690 2187145 1984426 1947518
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 458793 413055 404656 374077
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο 1190838 1272967 1188677 1149750
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - -
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 4022945 3669488 2966366 2513817
Λογαριασμοί Πληρωτέοι - - - -
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα 2799800 2503063 1969103 1458063
Δεδουλευμένα Έξοδα 413394 374572 363781 368342
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος - - - -
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 697046 734041 611833 647859
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 112705 57812 21649 39553
Σύνολο Υποχρεώσεων 10795711 10256572 9565107 9195584
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 4417286 4283051 4411150 4575683
Μακροπρόθεσμες Χρέος 4186656 4058160 4195670 4361311
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 230630 224891 215480 214372
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 875099 845358 810657 737804
Δικαιώματα Μειοψηφίας 615060 584468 573630 582317
Λοιπές υποχρεώσεις 865321 874207 803304 785963
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16251519 15755706 15059143 14825371
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 325194 325194 325194 325194
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο - - - -
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 15613466 15121009 14483314 14304146
Ίδιες Μετοχές – Κοινές -331 -331 -331 -331
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 313190 309834 250966 196362
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 27047230 26012278 24624250 24020955
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 23645 23645 23645 23645
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια RUB (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το OGZD

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Gazprom OAO DRC
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email