Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη
Κλείσιμο

Banco Del Bajio SA Institution De Banca Multiple (BBAJIOO)

Δημιουργία Ειδοποίησης
Νέο!
Δημιουργία Ειδοποίησης
Ιστοσελίδα
 • Ως μια ειδοποίηση
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
Εφαρμογή Κινητού
 • Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας
 • Βεβαιωθείτε πως είστε συνδεδεμένοι με το ίδιο προφίλ χρήστη

Συνθήκη

Συχνότητα

Μια φορά
%

Συχνότητα

Συχνότητα

Μέθοδος Παράδοσης

Κατάσταση

Προσθήκη/Αφαίρεση από το χαρτοφυλάκιο Προσθήκη στο Χαρτοφυλάκιο
Προσθήκη στη λίστα
Προσθήκη Θέσης

Η θέση προστέθηκε επιτυχώς στο:

Παρακαλούμε ονομάστε το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σας
 
53,810 -1,180    -2,15%
02/10 - Κλειστό. Νόμισμα MXN ( Αποποίηση )
Tύπος:  Μετοχές
Αγορά:  Μεξικό
ISIN:  MX41BB000000 
 • Όγκος: 2.166.111
 • Αγορά/Πώληση: 53,630 / 53,790
 • Εύρος ημέρας: 52,600 - 54,430
Banco Del Bajio 53,810 -1,180 -2,15%

Ισολογισμός BBAJIOO

 
Εδώ μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό για Banco Del Bajio SA Institution De Banca Multiple, που περιλαμβάνει μια περίληψη για την οικονομική θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων για καθένα από τις 4 ημερομηνίες λήξης της περιόδου αναφοράς (τριμηνιαία ή ετήσια).
ΕτήσιοςΤριμήνου
InvestingPro Προηγμένος Ισολογισμός
Τέλος Περιόδου: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
Σύνολο Τρέχοντος Ενεργητικού 82031,66 73581,1 70438 69494,75
Ταμείο και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58435 58273,18 47416 54652,8
Ταμείο - - - -
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 9240,26 15656,35 14200 10993,31
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47715,03 40512,71 31018 41210,71
Καθαρό Σύνολο Απαιτήσεων 4199,26 2597,37 1602 2398,76
Λογαριασμοί απαιτήσεων – Εμπορίου, Καθαρά - - - -
Συνολικά Αποθέματα 459,24 451,61 491 506,06
Προπληρωθέντα Έξοδα - - 3427 -
Λοιπό Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Σύνολο 18938,17 12258,94 17502 11937,13
Σύνολο Ενεργητικού 320456,56 308811,77 310506 295785,16
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Καθαρά 4874,72 4823,95 4707 4624,07
Σύνολο Ενσώματων Παγίων – Μικτά - 7689,95 7168 7225,07
Συσσωρευμένες αποσβέσεις, Σύνολο - -2866 -2461 -2601
Καθαρή Υπεραξία 99,64 99,64 100 99,64
Καθαρά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 514,21 547,07 466 412,03
Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11463,84 8531,21 5285 5239,51
Γραμμάτια Εισπρακτέα – Μακροπρόθεσμα 4199,26 2597,37 1602 2398,76
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού, σύνολο - 1741 7363 6721
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 67158,76 55472,81 52200 56183,62
Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεων 244742,09 230832,13 236495 222078,06
Λογαριασμοί Πληρωτέοι 220779,78 207721,81 208357 201018,52
Πληρωτέα/Δεδουλευμένα - - - -
Δεδουλευμένα Έξοδα - - 191 -
Γραμμάτια Πληρωτέα / Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9256,27 7808,82 9307 9061,75
Τρέχον μερίδιο μακροπρόθεσμου χρέους/Κεφαλαιακής Μίσθωσης 14100,07 13264,5 15978 11931,1
Συνολικές Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 605,97 2037 2662 66,69
Σύνολο Υποχρεώσεων 282858,8 269173,41 273543 261565,02
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Χρέος 30072,44 31682,52 32404 32521,6
Μακροπρόθεσμες Χρέος 27843,03 29448,99 30434 30353,83
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2229,42 2233,53 1970 2167,77
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση - - - -
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,007 0,006 - 0,006
Λοιπές υποχρεώσεις -221991,8 -251584,86 -258483 -245399,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37597,77 39638,36 36963 34220,14
Συνολικό Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Μη Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών - - - -
Συνολικό Κοινών Μετοχών 2379,86 2379,86 2380 2379,86
Επιπρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10805,97 10807,89 10807 10806,66
Παρακρατημένα Κέρδη (Συσσωρευμένο Έλλειμμα) 16805,9 18856,09 16167 13556,18
Ίδιες Μετοχές – Κοινές - - - -
Εγγύηση χρέους ESOP - - - -
Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος (Ζημιά) - - - -
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7606,03 7594,51 7609 7477,44
Σύνολο Υποχρεώσεων & Κεφάλαιο Μετόχων 320456,56 308811,77 310506 295785,16
Σύνολο Κοινών Μετοχών σε Εκκρεμότητα 1189,93 1189,93 1189,93 1189,93
Σύνολο Προνομιούχων Μετοχών σε Εκκρεμότητα - - - -
* Σε Εκατομμύρια MXN (εκτός από καταχωρήσεις ανά μετοχή)
InvestingPro
Πίνακας Ελέγχου InvestingPro

Αποκτήστε πρόσβαση σε πάνω από 1000 μετρήσεις με το InvestingPro

Δείτε προηγμένες αναλύσεις του ισολογισμού με ρυθμούς ανάπτυξης και μετρήσεις που παρέχουν μια εις βάθος εικόνα των ιστορικών και των προβλεπόμενων επιδόσεων της εταιρείας.

 
Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

 • Εμπλουτίστε την συζήτηση
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
 • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
 • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
 • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
 • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Σχόλια για το BBAJIOO

Γράψτε τις σκέψεις σας για τo Banco Del Bajio SA Institution De Banca Multiple
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email