ΣΜΕ Χαλκού Προθεσμιακά - (MCU3)

Παράγωγα δεδομένα - ζωντανά
Νόμισμα USD
Αποποίηση
8.207,00
+13,00(+0,16%)
Κλειστό

Ιστορικά Δεδομένα ΣΜΕ Χαλκού

Χρονικό Πλαίσιο
Daily
23.08.2023 - 23.09.2023
Ημ/νίαΤελευταία ΆνοιγμαΥψηλό Χαμηλό Όγκος Αλλ.%
8.222,008.260,008.254,508.255,00+0.34%
8.194,008.170,008.169,508.170,00103,87K-1.82%
8.345,508.339,008.335,008.336,0046,66K+0.64%
8.292,508.298,008.290,008.295,0046,31K-0.80%
8.359,508.395,008.383,008.388,0039,42K-0.55%
8.405,508.430,008.428,008.425,0041,32K-0.14%
8.417,508.465,008.465,008.465,0040,51K+0.01%
8.417,008.380,008.371,008.371,0035,86K+0.31%
8.391,008.365,008.364,008.363,0027,68K-0.13%
8.402,008.370,008.359,008.360,0050,08K+1.94%
8.242,508.242,008.240,008.242,0047,83K-0.94%
8.321,008.275,008.265,008.270,0064,98K-0.60%
8.371,508.420,008.411,508.412,0057,65K-1.36%
8.487,008.435,008.429,008.430,0045,86K+0.41%
8.452,008.435,008.428,008.426,0026,11K-0.57%
8.500,508.545,008.534,008.535,0058,07K+0.93%
8.422,508.385,008.380,008.380,5037,85K-0.59%
8.472,508.435,008.433,008.435,0037,03K+0.28%
8.448,508.400,008.395,508.395,0036,91K+1.11%
8.355,508.425,008.415,008.420,0041,02K-0.05%
8.359,508.395,008.392,008.394,0031,17K-1.09%
8.452,008.415,008.405,008.406,0041,97K+1.07%
Μέγιστη
8.534,00
Αλλ.%
-1,68
Μεσός ¨Ορος
8.378,70
Διαφορά
364,00
Ελάχιστη
8.170,00