Έκτακτα Γεγονότα
0

Σύγκριση Διαφορικών Επιτοκίων EUR/USD

Σύγκριση Συμβόλου:
ή
Σύγκριση Χρηματιστή:
  Τρέχον
10:18 GMT
Συνολικά
(όλες οι ώρες)
ΗΠΑ
συνεδριάσεις
Ευρώπη
συνεδριάσεις
Ασία
συνεδριάσεις
    ελαχ   μεσ.   μεγ ελαχ   μεσ.   μεγ ελαχ   μεσ.   μεγ ελαχ   μεσ.   μεγ
Forex4you
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,20,1 0,3 4,8 0,1 0,3 4,0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 4,8
FXCM
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,20,0 0,3 5,5 0,0 0,3 5,5 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 5,5
FxNet
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,30,0 0,2 0,6 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,6 0,0 0,6 13,2
GO Markets
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5
ForexClub
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,40,3 0,8 4,7 0,3 0,6 3,1 0,3 0,6 0,8 0,3 0,9 4,7
FXGrow
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,50,0 0,7 4,4 0,0 0,6 3,8 0,0 0,5 0,8 0,0 0,8 4,4
Admiral Markets
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,70,5 0,9 5,5 0,5 0,8 3,4 0,5 0,7 1,0 0,5 1,0 5,5
OCTA FX
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,90,7 1,1 6,3 0,7 1,0 4,3 0,7 0,9 1,5 0,7 1,2 6,3
DF Markets
Ζωντανοί Λογαριασμοί
0,90,8 1,2 2,6 0,8 0,9 2,4 0,8 0,9 1,6 0,8 1,4 2,6
FBS
Ζωντανοί Λογαριασμοί
1,0
0,7 1,4 6,6 0,7 1,2 5,7 0,7 1,1 1,4 0,7 1,7 6,6
FP Markets
Ζωντανοί Λογαριασμοί
1,21,1 1,4 6,5 1,1 1,3 4,4 1,1 1,2 1,6 1,1 1,6 6,5
Exness
Ζωντανοί Λογαριασμοί
1,30,5 1,0 2,5 0,5 1,0 1,9 0,6 0,9 2,0 0,6 1,2 2,5
Avatrade
Ζωντανοί Λογαριασμοί
1,31,3 1,4 5,9 1,3 1,4 3,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 5,9
FXPro
Ζωντανοί Λογαριασμοί
1,81,3 1,9 7,0 1,7 1,9 4,3 1,7 1,8 2,0 1,3 1,9 7,0
Markets.com
Ζωντανοί Λογαριασμοί
3,03,0 3,0 5,0 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0
Forex.com
Ζωντανοί Λογαριασμοί
6,01,1 2,1 6,0 1,1 1,6 6,0 1,1 1,5 3,9 1,1 2,5 6,0
Oanda
Ζωντανοί Λογαριασμοί
6,01,0 2,2 7,8 1,0 1,3 7,8 1,0 1,3 7,8 1,0 2,8 6,5
  •  
      Η Προμήθεια Περιλαμβάνεται