Έκτακτα Γεγονότα
0

Σύγκριση Τιμών EUR/USD

Σύγκριση Συμβόλου:
ή
Σύγκριση Χρηματιστή:
Χρηματιστής Aγορά Πώληση Διαφορικό Επιτόκιο (*) Υψηλό Χαμηλό Ώρα
FXGrow - Live 1.13707 1.13712 0.5 1.13720 1.13595 7:03:34
FP Markets - Live 1.13702 1.13715 1.3 1.13714 1.13586 7:03:35
OCTA FX - Live 1.13709 1.13718 0.9 1.13718 1.13592 7:03:28
Markets.com - Live 1.13697 1.13727 3.0 1.13707 1.13588 7:03:31
FxNet - Live 1.16545 1.16548 0.3 1.16842 1.16302 24/07
GO Markets - Live 1.13936 1.13939 0.3 1.13948 1.13565 19/12
ForexClub - Live 1.13707 1.13712 0.5 1.13719 1.13575 7:03:35
FXCM - Live 1.13711 1.13712 0.1 1.13720 1.13592 7:03:22
FXPro - Live 1.13702 1.13720 1.8 1.13713 1.13583 7:03:31
Oanda - Live 1.15644 1.15704 6.0 1.16102 1.15585 03/08
Admiral Markets - Live 1.13706 1.13712 0.6 1.13718 1.13593 7:03:35
Avatrade - Live 1.13701 1.13714 1.3 1.13714 1.13596 7:03:37
DF Markets - Live 1.13707 1.13715 0.8 1.13715 1.13593 7:03:34
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
FBS - Live 1.13703 1.13705 0.9 1.13715 1.13587 7:03:36
Forex.com - Live 1.14101 1.14161 6.0 1.15358 1.13875 10/08
Forex4you - Live 1.13707 1.13710 0.3 1.13721 1.13603 7:03:38
* -
Η Προμήθεια Περιλαμβάνεται